Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Τεστ, της νοημοσύνης μας...

[...]
Εικόνα