Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Θα μας δώσει πίσω τους οκτώ...

[...]
Εικόνα