Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Είναι εφικτή η ενότητα της Αριστεράς;

[...]
Εικόνα