Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Πόσα εμβόλια να παραγγείλουμε;

[...]
Εικόνα