Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Τώρα, αποκαλύπτεται!

[...]
Εικόνα