Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Η ζωή στο εποικοδόμημα...

[...]
Εικόνα