Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Ο Μαρξ τρώει τη σαρξ…*

[...]
Εικόνα