Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Ανασχηματισμός στον ορίζοντα...

[...]
Εικόνα