Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Καπιταλισμός, που τους βολεύει...

[...]
Εικόνα