Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

«Μία αμιγώς ελληνική επένδυση»...

[...]
Εικόνα