Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Καλπογιάννηδες, αμετανόητοι…

[...]
Εικόνα