Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Μωυσής, στη νεκρά θάλασσα...

[...]
Εικόνα