Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Τα πήγαμε καλά, μπορούμε χειρότερα...

[...]
Εικόνα