Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Βίβα Γκουαϊδό! Τέτοια βιασύνη...

[...]
Εικόνα