Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Κανένας δεν αφήνει την πατρίδα...*

[...]
Εικόνα