Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Ή θα τον ρίξουν ή...

[...]
Εικόνα