Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Καραντίνα στις συνανθροίσεις...

[...]
Εικόνα