Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Κάθοδος στο μπλε σκοτάδι...

[...]
Εικόνα