Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Πρόεδρος της Δημοκρατίας;

[...]
Εικόνα