Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Ας τους ταράξουμε στη νομιμότητα...

[...]
Εικόνα