Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Και τώρα, πώς θα βιοπορίζεται;

[...]
Εικόνα