Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Προτίμησε τα πολιτικά κριτήρια...

[...]
Εικόνα