Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Novartis USA και Novartis HELLAS...

[...]
Εικόνα