Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Έχω ακόμα χρονάκια πολλά...

[...]
Εικόνα