Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Η σχετικότητα της κουκούλας...

[...]
Εικόνα