Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Τρίκορφα, λίκνο της Επανάστασης...

[...]
Εικόνα