Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Νόμιμο και διαχρονικό...

[...]
Εικόνα