Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Ποιός γνωρίζει σε βάθος ποιόν...

[...]
Εικόνα