Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Η επιτομή της υποκρισίας

[...]
Εικόνα