Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Έκτοτε, βουλιάξαμε σιγά - σιγά...

[...]
Εικόνα