Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Ποιός δεν θέλει να γίνει πολιτικός...

[...]
Εικόνα