Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Με Bell, Chinook και Super Puma...

[...]
Εικόνα