Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Βία και συλλήψεις στο Ισραήλ...

[...]
Εικόνα