Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Παράξενες συμπτώσεις στο Ελληνικό...

[...]
Εικόνα