Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Σαμαράς σε απόγνωση...

[...]
Εικόνα