Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Γιατί να παραιτήθηκε...

[...]
Εικόνα