Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Η Μακεδονία είναι ...τρεις!

[...]
Εικόνα