Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Η κατάρρευση των Εθνικών Ιδεών...

[...]
Εικόνα