Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Με ένα τηλεφώνημα!

[...]
Εικόνα