Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Ο «σύντροφος» Νίτσε...

[...]
Εικόνα