Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Έληξε ο Εμφύλιος;

[...]
Εικόνα