Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Αλλάζει το κλίμα...

[...]
Εικόνα