Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Το Δ΄ Γερμανικό Ράιχ...

[...]
Εικόνα