Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Θα σε ξανάβρω στους μπαξέδες...

[...]
Εικόνα