Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

«Αλόγιστη χρήση», από τους πολίτες...

[...]
Εικόνα