Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Η σκύλα που το γέννησε...

[...]
Εικόνα