Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Θεωρία συνωμοσίας, κατά εργαζομένων...

[...]
Εικόνα