Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Εις μνήμην Βασίλη Ραφαηλίδη...

[...]
Εικόνα