Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Άρον τον κρέββατόν σου και περιπάτει!

[...]
Εικόνα