Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Όταν ένας πρωθυπουργός καρφώνει...

[...]
Εικόνα